Всеки ден – едно и също

интересна картинка
Атлантически пингвини от Фарерските острови.
От тук.
И още.