The X Sting Wish

eyebg.com pic
Оръжие?
Не, това е концепт на новия пожарогасител от английския дизайнер Adam’a Scott’a.
The X Sting Wish може с еднакъв успех да пръска вода, въглероден двуокис и прах, а ако на някого не стига светлината от огъня, може да послужи и като фенерче.