Етикет: птичка

Птицелoв

eyebg.com pic
Богомолките — това са такива коварни насекоми. Ловят малки птиченца при хранилката им. Представяте ли си – тези зелени същества намират начин да се притаят дори на червен фон. И после, когато малката птичка подлети по-близо, те внезапно я хващат и повече не я пускат. Злодеи.