Последните наводнения във Венеция (29 снимки)

navodnenie_venecia
Все пак във Венеция са свикнали с водата, но такова наводнение отдавна не е било…

navodnenie_venecia

navodnenie_venecia

navodnenie_venecia

navodnenie_venecia

navodnenie_venecia

navodnenie_venecia

navodnenie_venecia

navodnenie_venecia

navodnenie_venecia

navodnenie_venecia

navodnenie_venecia

navodnenie_venecia

navodnenie_venecia

navodnenie_venecia

navodnenie_venecia

navodnenie_venecia

navodnenie_venecia

navodnenie_venecia

navodnenie_venecia

navodnenie_venecia

navodnenie_venecia

navodnenie_venecia

navodnenie_venecia

navodnenie_venecia

navodnenie_venecia

navodnenie_venecia

navodnenie_venecia

navodnenie_venecia