От коя страна на колата е резервоара ви?

интересна картинка
Ако Вие сте блондинка, или склеротик и не можете да запомните от коя страна да спрете до бензоколонката, така че капачката на резервоара да е от нужната страна, моля, обърнете внимание на един малък детайл: на приборното табло пред Вас, пред волана, около датчика, показващ нивото на горивото, има знак, във вид на бензоколонка. На тази бензоколонка е нарисуван маркуча с пистолета за запълване( впрочем, това може и да е само триъгълниче).
Та. От която страна е разположен маркуча, от нея страна е и вашата капачка на резервоара.