Опасна е работатата в кариера (19 снимки)

Селекция от фотографии на различни бедствия и аварии в кариерата. Особено ми хареса BelAZ.
опасна работа

опасна работа

опасна работа

опасна работа

опасна работа

опасна работа

опасна работа

опасна работа

опасна работа

опасна работа

опасна работа

опасна работа

опасна работа

опасна работа

опасна работа

опасна работа

опасна работа

опасна работа

опасна работа