На фотографа му е провървяло с момента

интересна картинка

А ТОВА е подобен момент от тези краища – Приелбрус.