Mythbusters

интересна картинка
Спомних си за едно тяхно предаване, в което и двамата се бяха затворили в хладилник. Пиеха твърд алкохол, за да не замръзнат.