Изгрев, а може би и залез

интересна картинка

… но това все пак една изумителна снимка на този прекрасен момент…