Главното в работата на фотографа

интересна картинка
Главното в работата на фотографа са бързите крака!!!