Coca Cola & Mentos

Самата идея не е нова, но когато с това едновременно се занимават 1500 човека – това е рекорд, поставен от Белгийските студенти.