Удивителни огледала

eyebg.com pic

Удивителни огледала от матеметика Ендрю Хикса. Изработвайки сложни компютърни модели и смятайки отражението на десетки хиляди точки на отражение, той е направил огледала с необиновенни свойства: отразения текст не се обръща, огледало за задно виждане с ъгъл на виждане 45 градуса. На линка – целия списък.
На снимката горе – огледало с ъгъл на виждане 360 градуса без изкривяване на изображението.