Русия – 360

Русия – 360 (засега наистина само Москва –  360) – ресурс, позволяващ ни да видим Москва от всяка една точка, където може да мине автомобил. В тази Москва, между другото, е винаги слънчево.