Когато пролятото кафе се превърне в изкуство

Пролято кафе

Съгласете се, че когато случайно пролеете кафе на масата, това не предизвиква у вас радост, а по-скоро съжаление. А художничката Джулия Бернадели (Giulia Bernardelli) гледа на тази неприятност с други очи!

27-годишната италианска художничка е завършила академия по изобразително изкуство в Болоня и в настояще време работи с деца в музей. Творбите на Джулия, по нейните думи, винаги се получават спонтанно.

„Реших да заменя обичайните бои и четки с това, което се намира под ръка. Това може да са листа, плодове, кафе или някаква друга храна. Никога не планирам това, което творя.“

Пролято кафе

Пролято кафе

Пролято кафе

Пролято кафе

Пролято кафе

Пролято кафе

Пролято кафе

Пролято кафе

Пролято кафе

Пролято кафе

Пролято кафе

Пролято кафе

Пролято кафе

Пролято кафе

Пролято кафе

Пролято кафе

Пролято кафе

Пролято кафе

Пролято кафе

Пролято кафе

Пролято кафе

Пролято кафе

Пролято кафе