Популярна скала някъде в Бразилия (4 снимки)

В бразилския национален парк Тижука на височина 355 метра над морското ниво има един камък, който е много популярен не само между местните жители, но и между многобройните туристи. За да се фотографират на този камък, любителите на екстремните снимки трябва да минат през покрити с гъсти храсти планини. А как мислите Вие дали си струва толкова усилия този камък?

Парк Тижука

А какви са подробностите, скрити в тази снимка?

Парк Тижука

Парк Тижука

А това са подробностите:
Парк Тижука