Пазете водата!

eyebg.com pic

Пазете водата!
Това малко топче на фона на Земята е обема на всичката вода на нашата планета. 1,4087 милиарда кубически метра. Това са моретата, ледените шапки, подземни и надземни реки, езера, облаци.
Второто малко топче ни показва какъв обем би заел въздуха от нашата атмосфера, ако го сгъстим до плътността на морската вода.