23 снимки, показващи несправедливостта в живота

Понякога животът е борба. И не просто борба, а война до победен край!
Радвайте се, че днес всичко Ви се е подредило добре.

1. Защо животът е толкова труден?
несправедливост
2. Уф-ф-ф-ф-ф!!!
несправедливост

3. Вечно нещо трябва да се преодолява.
несправедливост

4. Вилицо, какво ти направих???
несправедливост

5. Това изпитание ми е пратено на мен!
несправедливост

6. Вечно нещо не е както трябва…
несправедливост

7. Защо хората, отговорни за това, не винаги приемат правилното решение?
несправедливост

8. Защо-о-о-о???
несправедливост

9. Ако нещо много силно ви се прииска – потрудете се!
несправедливост

10. Не е честно…
несправедливост

11. Не винаги става това, което искате!
несправедливост

12. Не-е-е-е…
несправедливост

13. Винаги нещо става не така!
несправедливост

14. Защо при местата до прозореца не винаги има прозорец???
несправедливост

15. Защо света прави това с нас?
несправедливост

16. Защото света просто ни ненавижда!
несправедливост

17. Защо някои неща се изгубват и никога не се намират отново?
несправедливост

18. Просто несправедливо.
несправедливост

19. Разочарование.
несправедливост

20. В живота няма прости неща!
несправедливост

21. Всичкото добро понякога свършва.
несправедливост

22. Не всички задачи имат решение.
несправедливост

23. Всеки ден е подвиг.
несправедливост