Най-добрия играч на ТЕТРИС (video)


Неговия мозък просто трябва да бъде съхранен и изучен ;-)