Котко-недостижимо

интересна картинка
Как пред камерата котката си обезпечава алибито.