Как умението да скачаш на въже спасява живот(видео)


Мозъка на човека е способен на много неща, в това число и да ускорява времето, да фиксира и обработва огромно количество информация, много повече от обикновена ситуация. В нормална обстановка тове не се случва, но във форс-мажорни обстоятелства е способен на много.