Именно така…

въздушен бой
…са се обучавали пилотите за въздушен бой по време на първата световна война. Като гледам Чапаев води тренировката.