Защо държите в къщи оръжие?(15 фото)

eyebg.com pic
Американския фотохудожник Kyle Сassidy изминал 15 000 мили по своята страна, с фотоапарат, и с единствения въпрос: Защо държитеоръжие вкъщи? В продължението вижте какво се е получило (15 снимки)

eyebg.com pic

eyebg.com pic

eyebg.com pic

eyebg.com pic

eyebg.com pic

eyebg.com pic

eyebg.com pic

eyebg.com pic

eyebg.com pic

eyebg.com pic

eyebg.com pic

eyebg.com pic

eyebg.com pic

eyebg.com pic

Официалния сайт на създателя на книгата: kylecassidy.com