ЖМММЖ

Интересен избор на разположение. Какво ли са искали да кажат с това?

Симетрията не е нарушена, но на жените не им върви…

Под буквата „М“ автора е мислел „мадам“, а под „Ж“ – жентълмен“. Срещат се и такива варианти. Хората се объркват, но е весело.