Гигантска земекопна машина

eyebg.com pic
. . . и неговата главна част от фирмата Herrenknecht AG.
Още малко снимки с много голяма резолюция – раз, два и три.