ZENZIZENZIZENZIC

Накратко, тази древна, невероятно яка и смешна английска дума, произхождащa от германски източник, който те, от своя страна са откраднали от италианците, а последните, разбира се, са я взели от латинската дума «census».

Какво означава ли – това е осмата степен на числото, а още единствената дума в английския език с максимално количество букви «z».