Whore!

eyebg.com kartinka

Други илюстрации и карикатури на G.J. Caulkins може да видите на неговия сайт.