Младият „аз“ срещу „аз“ сега (30 снимки)

времето тече
Снимки на едни и същи хора на почти същите места, но след доста време…


времето тече

времето тече

времето тече

времето тече

времето тече

времето тече

времето тече

времето тече

времето тече

времето тече

времето тече

времето тече

времето тече

времето тече

времето тече

времето тече

времето тече

времето тече

времето тече

времето тече

времето тече

времето тече

времето тече

времето тече

времето тече

времето тече

времето тече

времето тече

времето тече