Внезапно

интересна картинка
От белият автомобил се е чувало „И защо бибикаш, не виждаш ли, че свети червено!“