Усмихнете се, снимам!!!

интересна картинка
А в продължението – обяснение какво е това и получените снимки от този фотоапарат.

Ефект на Дросте (нидерл. Droste-effect) — рекурсивно изображение като частен случай на техниката mise en ab

интересна картинка

интересна картинка

интересна картинка