Ужасяващи американски луна-паркове (16 снимки)

американски лунапарк
16 фотографии от различни такива атракциони, при които се достига и до максимални скорости от порядъка на 200км/ч…

американски лунапарк

американски лунапарк

американски лунапарк

американски лунапарк

американски лунапарк

американски лунапарк

американски лунапарк

американски лунапарк

американски лунапарк

американски лунапарк

американски лунапарк

американски лунапарк

американски лунапарк

американски лунапарк

американски лунапарк