Уютничко. . .

интересна картинка

. . . някъде във Франция.

  • http://fine-archi.blogspot.com/ КрасивыеДома

    Ах, Франция …