То-о-олкова близо…

интересна картинка
…но, все пак, недостатъчно близко!?!