Thou Shalt Not

интересна картинка

Кодекса на Хейс(рус) – Production Code, Hays Code(англ.) — етичен кодекс за производство на филми в Холивуд, приет в 1930 година от Асоциацията на производители и дистрибутори на филми (съвременната Американска асоциация на кинокомпаниите), станал през 1934 година неофициален, действащ национален стандарт на САЩ. Подробности – в продължението!

На тази известна фотография, публикувана в списание ‘Life’ в края на тридесетте, е показано това, което не е трябвало да бъде показвано в киното:
1. лежаща жертва,
2. вътрешната страна на бедрото,
3. дантелено бельо,
4. труп,
5. наркотици,
6. алкохол,
7. разгоголен бюст,
8. хазартни игри,
9. насочен пистолет,
10. Том–гън (Thompson submachine gun)