The Simpsons Theme on Piano


Никога не съм си мислил, че песничката на Симпсъните е толкова сложна за изпълнение. По-долу е изпълнението с акордеон.