Тези двамата мислят едно и също:

клоуни
„Какъв е този клоун?!“