Техните нpави

земя природа
Пред Вас е един интересен проект на Джозеф Грим, Джефри Джонсън и Хосе Еспарса, изпълнен по поръчка на фирмата Shenzhen/Hong Kong Biennale. Проекта (на АНГЛ. с много картинки) представлява един квадратен участък земя, засаден с различни растения и снабден с поясняващи таблички, визуализиращи колко и каква храна е необходима за поддържането на жизнеспособността на града (4 и половина милиона жители).