Етикет: гениалност

Един несложен тест на гениалност

Имате 10 секунди, иначе това няма да сработи.
Всичко, което трябва да направите е да преброите колко пъти буквата «F» се среща в следния текст.
Помнете, имате само 10 секунди!!!

+++++++++++++++++++++++++++
FINISHED FILES ARE THE RE-
SULT OF YEARS OF SCIENTIF-
IC STUDY COMBINED WITH THE
EXPERIENCE OF YEARS
+++++++++++++++++++++++++++

Е, и колко са буквите «F»? Три? Четири? А може би там има пет букви «F»?

Не! Неправилно!

Буквата «F» там се среща шест пъти. Съвсем сериозно.

Оказва се, че нашия мозък е неспособен да възприеме предлога «OF».
Тези, които са успели да преброят шест букви «F» може да считат себе си за гении.
Тези от Вас, които са преброили 4 или 5 букви «F» се срещат рядко.
Хората, преброили 3 букви «F» са абсолютно нормални.
А тези, които са намерили 2 и по-малко букви «F» е време да сменят очилата си…