Светът на макрото


Просто красиво макро видео на обикновените неща. 5DmarkII + MP–E 65 mm.