Страшен хищник

интересна картинка

Сигурно месо не са му дали…