Sonny Corleone

eyebg.com pic
За да достигне по-ярка натуралистичност в известната сцена на убийството на Сони Корлеоне, на снимачната площадка James Caan е бил буквално напълнен със 147 микроскопични пиропатрони. Други редки фотографии в познаваталната статия „How They Shot The Godfather“ на английски език.