Снежно куче

Снежно куче

Бяло куче в снега, от бяло по-бяло…