Скорости. . .

интересна картинка

Един интересен ракурс на този локомотив, забързал се нанякъде…