Просто маса

интересна картинка
Просто маса, която се държи на кофите, които са върху нея!