Популярни мъжки имена в Европа (по версия на facebook)

интересна картинка
Популярни мъжки имена в Европа (по версия на facebook). Но, според мен, по цяла Европа вече най-популярното име е Мухамед (или Абдула)…