Подборка деца и животни

интересна картинка
Малко доброта в днешният празник. Още – в продължението.

интересна картинка