Патрони пронизват целта си – 1 млн. кадъра в секунда