Пътят към слънцето

интересна картинка

Пътят към слънцето е постлан с камъни…