Отлично фото (23 фотографии)

интересна картинка
А в продължението още 25 подобни фотографии, направени в нужният момент.

интересна картинка