От любовта до омразата . . .

интересна картинка

. . . е една крачка!

  • ilko43

    Една крачка или едно огледало?