Още малко и ще я вдигна . . .

интересна картинка

Началото на седмицата – неподемен тежък труд!!!

  • ilko43

    Може би ще я вдигнеш ама след 25 години.